Home > Dossiers thématique > De renovatie van een rookkanaal > Shunt-rookkanalen en condensatieketels

Shunt-rookkanalen en condensatieketels

De 'shunt'-rookkanalen zijn gemetselde rookkanalen die frequent worden geplaatst in woongebouwen die werden gebouwd tussen 1955 en 1970. Ze kunnen ofwel specifiek zijn (dit komt het meeste voor), ofwel een dubbele functie hebben (rookafvoer van de ventilatie van woningen). Poujoulat biedt twee oplossingen voor de aansluiting van deze rookkanalen op gasketels met condensatie.


Shunt-rookkanalen voortaan compatibel met condensatieketels

Zeer veel gebouwen die zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 zijn uitgerust met zogenaamde 'Shunt'- of 'Alsace'-rookkanalen. Deze gebouwen vallen bij renovaties onder de nieuwe thermische regelgeving. De plaatsing van performante verwarmingsapparaten is voorzien, in het bijzonder van condensatieketels.

Zonder de nieuwe oplossingen van Poujoulat zouden de shunt-rookkanalen niet kunnen worden aangesloten op verwarmingsketels van de nieuwe generatie omdat ze niet bestand zijn tegen het condensaat dat ontstaat door de lage rooktemperatuur.

Er bestaan tegenwoordig oplossingen waardoor condensatieketels kunnen worden geïnstalleerd en aanzienlijke energiebesparingen kunnen worden behaald. 
 
Poujoulat biedt 2 rookkanalen van de nieuwe generatie die zijn getest en ontwikkeld in samenwerking met de belangrijkste Europese fabrikanten van verwarmingssystemen en de Onderzoeksdirectie van GDF Suez. Deze nieuwe oplossingen maken het voorwerp uit van een technisch toepassingsdocument (TTD) in overeenstemming met de reglementering.

Shunt-rookkanaal, de verwarmingsketel maakt geen deel uit van de ventilatie: oplossing Renoshunt

Renoshunt maakt de renovatie en het hergebruik mogelijk van de collectieve shunt-rookkanalen, als deze enkel de rookafvoer verzekeren. De woning wordt dus uitgerust met meerdere rookkanalen (rook of ventilatie).

Het systeem Renoshunt is een collectief, concentrisch rookkanaal dat tot stand komt dankzij de plaatsing van een schouwkanalensysteem in het bestaande rookkanaal.

De verbrandingslucht circuleert dus van buitenaf in de resterende, ringvormige ruimte. Door het schouwkanalensysteem kan de rook naar buiten worden gekanaliseerd door het bestaande rookkanaal van de condensaten waartegen het niet bestand is, te behouden.

De plaatsing gebeurt in essentie vanaf het dak, wat interventies in de woningen aanzienlijk beperkt.

Het systeem Renoshunt is voorzien van TTD 14/10-1599.

De + van Poujoulat
Het systeem Renoshunt wordt gemaakt van roestvrij staal en beantwoordt aan de brandpreventieregelgeving voor gebouwen van gemeenschappelijke woningen. Elke werf moet het voorwerp uitmaken van een onderzoek en een specifieke detailtekening.
 
Met een regelsysteem kan elke verdiepinghoogte worden aangepast. Renoshunt kan zo worden aangepast aan elk gebouw. De productie van het verbindingsrookkanaal vereenvoudigt de plaatsing en vermindert de interventietijd: ze gebeurt op maat, nadat de afmetingen op de werf zijn opgemeten.

Renoshunt

Shunt-rookkanaal, de verwarmingsketel maakt deel uit van de ventilatie: oplossing Combishunt

Combishunt dient voor de renovatie van collectieve rookkanalen van het type Shunt dubbele functie, als dit rookkanaal het enige is in de woning. Het systeem verzekert zowel de afvoer van verbrandingsproducten als de ventilatie.

Het systeem Combishunt is voorzien van TTD 14/12-1823.

Door de interventie op het Shunt-rookkanaal kunnen de volgende zaken worden gecreëerd:
- In de hoofdpijp: een concentrisch rookkanaal dankzij een roestvrijstalen schouwkanalensysteem.

- In de ruimte die ontstaat beginnende van de reinigingen: een rookkanaal dat is aangepast aan de afvoer van vervuilde lucht van de ventilatie.

Deze renovatietechniek wordt gebruikt als de ventilatielucht niet meer kan worden afgevoerd door de oude verwarmingsketels (type B11/B12). Dat is het geval als een oude verwarmingsketel wordt vervangen door een nieuwere, met een luchtdicht en onafhankelijk rookafvoerkanaal.

De + van Poujoulat
Het systeem Combishunt wordt gemaakt van roestvrij staal en beantwoordt aan de brandpreventieregelgeving voor gebouwen van gemeenschappelijke woningen. Elke werf moet het voorwerp uitmaken van een onderzoek en een specifieke detailtekening. De technici en het adviesbureau van Poujoulat dragen hier allemaal toe bij.

Combishunt


Meer weten over de geassocieerde producten


Gemeenschappelijke, tertiaire en industriële woonvormen


Andere sites gepubliceerd door Poujoulat :


Een rookkanaal of dakuitgang installeren, een verwarmingsapparaat aansluiten of een schouw van kanalen voorzien

Poujoulat is een gespecialiseerde fabrikant van rookkanalen, dakuitgangen en accessoires voor schoorstenen en verwarming voor de industrie, eengezinswoningen, gemeenschappelijke en tertiaire huisvesting, zowel nieuw als renoverend.
Wilt u een verwarmingssysteem op hout, gas of stookolie installeren of renoveren? Poujoulat biedt een grote keuze aan individuele en gemeenschappelijke rookkanalen, vanste kanalen of flexibele roestvrijstalen verbindingskanalen, verbindingskanalen voor alle types verwarmingsapparaten: haard, inzethaard, houtkachel, pelletkachel, verwarmingsketel. Verschillende schoorsteenuitrustingen garanderen een perfecte rookafvoer: rookafzuiging, warmteverdeler, trekregelaar, onderhouds- en schoorsteenveegkit.