Een onderhoud voor uw schouw deze zomer?

02/06/2020 - Advies

Een werkend rookgaskanaal moet worden onderhouden, dat is duidelijk. Maar de tijd gaat zo snel en we vergeten gemakkelijk hoeveel tijd er verloopt tussen twee onderhouden. Of we denken eraan wanneer het te laat is en de kachel weer aanstaat. Wat als u nu van de zomer gebruikt maakt dit onderhoud te laten uitvoeren?

Wat bevindt er zicht allemaal in mijn rookgaskanaal?

• Bister is een zwart-gele afzetting die ontstaat door verbrandingsresten die door waterdamp worden getransporteerd. Het is het gevolg van overvloedige condensatie en verschijnt vaak kortstondig wanneer de haard brandt. Het is niet brandbaar.

• Roet komt van brandbare deeltjes en onverbrande vluchtige koolstof. Deze wordt afgezet in de bochten en verbredingen van het kanaal, waar de snelheid van de rookgassen verminderd. Deze wordt ook afgevoerd tot buiten en veroorzaakt ongemakken. Het roet hecht zich aan de wanden van het kanaal en vormt hoopjes die bestaan ​​uit kleine deeltjes teer, hars en vettig stof die zeer ontvlambaar zijn.

• Verder produceert de verbranding van hout ook een samenstelling van teer, hars en geagglomereerd roet. Deze samenstelling die men terugvindt op alle wanden van het rookgaskanaal, ook in het aansluitingsgedeelte van de kachel, smelt bij 130 °C en ontvlamt gemakkelijk.

Waarom is het gevaarlijk?

Al deze afzettingen verstoppen het kanaal, waardoor de natuurlijke trek afneemt. Hierdoor kunnen verbrandingsgassen terugvloeien en de woning binnendringen. Sommige gassen, zoals geurloos koolstofmonoxide, kunnen tot de dood leiden.
Het andere grote risico is de schoorsteenbrand. Deze start in het kanaal, onder het effect van een excessieve verbranding in de haard, van een opgezogen vonk, een zeer sterke wind die de trek activeert ... des te gemakkelijker omdat de muren vuil zijn en brandbare materialen bevatten.

Een schoorsteenonderhoud, wat houdt dat precies in?

Het rookgaskanaal wordt over de gehele lengte mechanisch gereinigd, bijvoorbeeld met een schouwstok voorzien van een borstel. Deze actie verwijdert afzettingen of roet dat zich op de binnenwand van het kanaal heeft opgehoopt. De Poujoulat dakuitgangen zijn voorzien van een gat in het tablet waar de schouwstokken door kunnen.

Chemische processen, zoals roetreinigingsblokken, kunnen worden gebruikt. Hun doeltreffendheid is niet voldoende om een mechanische reiniging te vervangen. Ze kunnen dienst doen als een aanvulling.

Alle rookgaskanalen moeten worden geveegd, ongeacht of ze zijn aangesloten op een open haard, ketel of kachel en ongeacht de brandstof.

Voor uw houtverwarming is het aan te raden het rookgaskanaal voor en na de verwarmingsperiode te vegen.

Andere artikels

Meer artikelen